تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

لیست قیمت گوشی سونی

    ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-M-Dual-Sim%7eid%7e129287">Sony Xperia M Dual Sim

Sony Xperia Z Ultra

Sony Ericsson Aino

اندروید 5.3 " 620,000 16 ساعت پیش 5.png" alt="نمودار تغییرات قیمت" /> 13.

لیست قیمت گوشی موبایل سونی - Sony

نامنمودار قیمتکیفیت دوربینسیستم عاملاندازه صفحه نمایشقیمت (تومان)بروز زسانی
اندروید 4.0 MP اندروید 4.0 MP اندروید 4.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-Z2%7eid%7e126295">Sony Xperia Z2 470,000 16 ساعت پیش
Sony Xperia C
5.0 MP اندروید 5.0 MP فاقد سیستم‌عامل 2.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-E4%7eproductid%7e151600%7emb%7e1" target="_blank">Sony Xperia Z1 C6902 8.0 " 195,000 16 ساعت پیش
605,000 16 ساعت پیش
13.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-T3-D5102%7eid%7e130124">Sony Xperia T3 D5102
435,000 16 ساعت پیش
5.png" alt="نمودار تغییرات قیمت" /> 13.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-Z3-Dual-SIM%7eid%7e136147">Sony Xperia Z3 Dual SIM
ویندوز 3.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-Miro%7eproductid%7e1199%7emb%7e1" target="_blank"> 450,000 16 ساعت پیش
Sony Ericsson Xperia X2 فاقد سیستم‌عامل 2.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Ericsson-K550%7eid%7e147472">Sony Ericsson K550
260,000 16 ساعت پیش
Sony Xperia C4 Sony Xperia Go اندروید 3.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Ericsson-Xperia-X10-Mini-Pro%7eid%7e858">Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro Sony Xperia A4
8.0 MP اندروید 4.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-E3%7eproductid%7e136607%7emb%7e1" target="_blank"> 790,000 16 ساعت پیش
نمودار تغییرات قیمت 13.ir/src/chart-icon.0 MP اندروید 6.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-Z%7eid%7e65648">Sony Xperia Z Sony Xperia Z2 D6503 نمودار تغییرات قیمت 8.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-M2%7eid%7e126451">Sony Xperia M2
495,000 16 ساعت پیش
Sony Xperia M2 256,000 16 ساعت پیش
Sony Ericsson Jalou

8.0 MP اندروید 4.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-C3%7eproductid%7e131032%7emb%7e1" target="_blank">نمودار تغییرات قیمت .ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Ericsson-Xperia-X2%7eproductid%7e958%7emb%7e1" target="_blank">Sony Ericsson K220
  1,111,000 16 ساعت پیش
720,000 16 ساعت پیش
Sony Ericsson K970 - ELM
Sony Ericsson Aspen
20.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-T3%7eid%7e130410">Sony Xperia T3 دریافت کد آخرین قیمت ها برای وبلاگ ها 8.2 " 250,000 16 ساعت پیش
اندروید 3.0 MP اندروید .ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Ericsson-S500%7eid%7e147470">Sony Ericsson S500
855,000 16 ساعت پیش
اندروید 3.ir/src/chart-icon.ir/src/chart-icon.ir/src/chart-icon.com/">دوستداران کامپیوتر ..png" alt="نمودار تغییرات قیمت" /> 20.55 " 285,000 16 ساعت پیش
1,420,000 16 ساعت پیش
Sony Ericsson K810
نمودار تغییرات قیمت
5.0 " 1,130,000 16 ساعت پیش
Sony Ericsson Xperia X8 Sony Xperia C3
5.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-M2-Aqua%7eproductid%7e133092%7emb%7e1" target="_blank">نمودار تغییرات قیمت 5.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-T3-D5102%7eproductid%7e130124%7emb%7e1" target="_blank">Sony Xperia E Sony Xperia Z3 Dual SIM 3.0 MP اندروید 4.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-Z3-Dual-SIM%7eproductid%7e136147%7emb%7e1" target="_blank">اندروید 4.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-Z1-C6903%7eid%7e148863">Sony Xperia Z1 C6903 Sony Xperia Z2
3.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-Z3-Compact%7eid%7e134357">Sony Xperia Z3 Compact Sony Xperia M2 dual
830,000 16 ساعت پیش
نمودار تغییرات قیمت 3.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-M%7eid%7e69501">Sony Xperia M Sony Ericsson K200

Sony Xperia M2 Aqua
195,000 16 ساعت پیش
Sony Xperia Z1 Compact
8.3 " 760,000 16 ساعت پیش
Sony Ericsson Hazel
675,000 16 ساعت پیش
Sony Xperia L اندروید 5 " 780,000 16 ساعت پیش
Sony Xperia E Dual اندروید .ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-E1-Dual-D2105%7eid%7e129586">Sony Xperia E1 Dual D2105
4.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-T3%7eid%7e130410">Sony Xperia T3
5.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-C4%7eid%7e191636">Sony Xperia C4
5.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-J%7eid%7e1234">Sony Xperia J اندروید 6.7 MP اندروید 5.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-SmartWatch-2%7eid%7e127901">Sony SmartWatch 2
3.0 " 720,000 16 ساعت پیش
اندروید 4.ir" target="_blank"> و وب Sony Xperia E4 640,000 16 ساعت پیش
نمودار تغییرات قیمت 12.png" alt="نمودار تغییرات قیمت" /> 13.ir/src/chart-icon.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-M2-dual%7eproductid%7e126452%7emb%7e1" target="_blank">نمودار تغییرات قیمت 5.0 " 275,000 16 ساعت پیش
20.2 MP اندروید 4.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-Go%7eproductid%7e1191%7emb%7e1" target="_blank"> 379,000 16 ساعت پیش
اندروید 6.png" alt="نمودار تغییرات قیمت" />   اندروید 1.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-T2-Ultra%7eproductid%7e125786%7emb%7e1" target="_blank"> 1,110,000 16 ساعت پیش
8.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-Z1-Compact%7eproductid%7e125398%7emb%7e1" target="_blank">اندروید 3.ir/src/chart-icon.png" alt="نمودار تغییرات قیمت" /> 3.55 " 665,000 16 ساعت پیش
Sony Xperia Z3 Compact

5.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-SP%7eid%7e70096">Sony Xperia SP
415,000 16 ساعت پیش
اندروید 3.ir/src/chart-icon.5 " 360,000 16 ساعت پیش
590,000 16 ساعت پیش
Sony Xperia Z4
Sony Xperia E3
نمودار تغییرات قیمت
3.0 MP اندروید 5.0 " 394,000 16 ساعت پیش
اندروید 5 " 537,000 16 ساعت پیش
Sony Xperia L
20.2 " 1,420,000 16 ساعت پیش
 

Sony Xperia Z1 C6902

385,000 16 ساعت پیش 8.ir/src/chart-icon.png" alt="نمودار تغییرات قیمت" /> 5.ir/src/chart-icon.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-M2%7eproductid%7e126451%7emb%7e1" target="_blank">Sony Xperia T3 D5102 20.ir/src/chart-icon.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-T2-Ultra%7eid%7e125786">Sony Xperia T2 Ultra

Sony Ericsson Live With Walkman اندروید 4.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-Z1-C6903%7eproductid%7e148863%7emb%7e1" target="_blank">اندروید 4.5 " 689,000 16 ساعت پیش Sony Xperia E1 Dual D2105 Sony Xperia Z Ultra 8.7 MP اندروید 5.png" alt="نمودار تغییرات قیمت" /> 12.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Ericsson-Xperia-X8%7eproductid%7e901%7emb%7e1" target="_blank">نمودار تغییرات قیمت 13.2 " 1,105,000 16 ساعت پیش 510,000 16 ساعت پیش Sony Xperia T2 Ultra Sony Xperia M4 Aqua

اندروید   1,010,000 16 ساعت پیش Sony Xperia C3 Dual SIM Sony Xperia M2 dual Sony Ericsson Xperia Ray 309,000 16 ساعت پیش نمودار تغییرات قیمت 3.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-J%7eproductid%7e1234%7emb%7e1" target="_blank"> 497,000 16 ساعت پیش 619,000 16 ساعت پیش Sony Xperia E4 Dual

215,000 16 ساعت پیش Sony Xperia C3 Dual SIM

Sony Xperia E3 330,000 16 ساعت پیش Sony Xperia E4 Dual Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322

Sony Xperia Z1 Compact اندروید 4.2 MP اندروید 3.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-Z3%7eid%7e134316">Sony Xperia Z3 509,000 16 ساعت پیش Sony Xperia Z2 D6503

20.ir/src/chart-icon.ir/src/chart-icon.0 " 720,000 16 ساعت پیش اندروید 4.png" alt="نمودار تغییرات قیمت" /> 8.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-Z3%7eid%7e134316">Sony Xperia Z3

Sony Xperia ZR 5.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-M%7eproductid%7e69501%7emb%7e1" target="_blank">اندروید   969,000 16 ساعت پیش 13.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-V%7eid%7e1233">Sony Xperia V اندروید 6.ir/src/chart-icon.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-E1%7eproductid%7e125787%7emb%7e1" target="_blank"> 835,000 16 ساعت پیش نمودار تغییرات قیمت 20.ir/src/chart-icon.png" alt="نمودار تغییرات قیمت" /> 20.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-Z1s%7eid%7e125402">Sony Xperia Z1s Sony Ericsson T700 Sony Xperia M2 Aqua 8.png" alt="نمودار تغییرات قیمت" /> 20.png" alt="نمودار تغییرات قیمت" /> 8.png" alt="نمودار تغییرات قیمت" /> 13.0 MP اندروید 2.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa_Sony-Xperia-Z%7eproductid%7e65648%7emb%7e1" target="_blank">Sony Xperia C Sony Ericsson P1

اندروید 4.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-E3-Dual%7eid%7e136608">Sony Xperia E3 Dual

435,000 16 ساعت پیش 345,000 16 ساعت پیش 385,000 16 ساعت پیش اندروید 4.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-Z1-C6903%7eid%7e148863">Sony Xperia Z1 C6903

5.png" alt="نمودار تغییرات قیمت" /> 5.png" alt="نمودار تغییرات قیمت" /> 8.ir/src/chart-icon.ir/src/chart-icon.0 MP اندروید 5.0 MP اندروید 4.0 MP اندروید 4.ir/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa_Sony-Xperia-T2-Ultra-dual%7eid%7e125785">Sony Xperia T2 Ultra dual گزارش پست ]
منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 26 آبان 1396

  • تعداد وبلاگ :55488
  • تعداد مطالب :171895
  • بازدید امروز :382458
  • بازدید داخلی :20410
  • کاربران حاضر :195
  • رباتهای جستجوگر:356
  • همه حاضرین :551

دسته بندی موضوعات

تبلیغات

پارس ایرانیک

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر